Thống kê chi tiết xổ số Cà Mau

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cà Mau

Bộ số Lần về Tỉ lệ
04 3 Lần 3.33%
16 3 Lần 3.33%
39 3 Lần 3.33%
79 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
02 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Cà Mau đến 20/05/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
04 3 Lần Không tăng
16 3 Lần Không tăng
39 3 Lần Không tăng
79 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
39 5 Không tăng
72 5 Tăng 1
40 4 Không tăng
48 4 Không tăng
56 4 Tăng 1
58 4 Không tăng
68 4 Không tăng
76 4 Không tăng
79 4 Không tăng
90 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
39 14 Tăng 1
58 10 Tăng 1
61 9 Giảm 1
70 9 Không tăng
72 9 Không tăng
77 9 Không tăng
82 9 Không tăng
96 9 Giảm 1
25 8 Không tăng
40 8 Không tăng
45 8 Giảm 1
56 8 Tăng 1
75 8 Giảm 1
83 8 Tăng 1
85 8 Không tăng
88 8 Không tăng
92 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 49: 2 Kỳ
  • 01: 2 Kỳ
  • 65: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Cà Mau trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Tăng 3
0
Tăng 1 21 Lần
17 Lần Tăng 1
1
Tăng 1 15 Lần
13 Lần Không tăng
2
Tăng 1 15 Lần
17 Lần Giảm 1
3
Tăng 1 18 Lần
19 Lần Không tăng
4
Giảm 4 13 Lần
13 Lần Tăng 1
5
Giảm 2 17 Lần
20 Lần Giảm 1
6
Không tăng 22 Lần
26 Lần Không tăng
7
Tăng 1 14 Lần
19 Lần Giảm 1
8
Giảm 1 23 Lần
18 Lần Giảm 2
9
Tăng 2 22 Lần