Thống kê chi tiết xổ số Cà Mau

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cà Mau

Bộ số Lần về Tỉ lệ
03 5 Lần 5.56%
24 4 Lần 4.44%
15 3 Lần 3.33%
20 3 Lần 3.33%
36 3 Lần 3.33%
86 3 Lần 3.33%
90 3 Lần 3.33%
05 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
09 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Cà Mau đến 21/11/2022

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
03 5 Lần Không tăng
24 4 Lần Tăng 1
15 3 Lần Tăng 1
20 3 Lần Giảm 1
36 3 Lần Giảm 1
86 3 Lần Không tăng
90 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
03 5 Không tăng
20 5 Giảm 1
69 5 Không tăng
09 4 Tăng 1
24 4 Tăng 1
34 4 Tăng 1
36 4 Không tăng
61 4 Không tăng
82 4 Tăng 1
84 4 Không tăng
90 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
09 11 Tăng 1
62 11 Không tăng
01 10 Không tăng
05 10 Giảm 1
10 10 Không tăng
03 9 Không tăng
54 9 Không tăng
65 9 Tăng 1
70 9 Không tăng
00 8 Không tăng
20 8 Giảm 1
23 8 Không tăng
32 8 Không tăng
34 8 Tăng 1
36 8 Không tăng
42 8 Tăng 1
82 8 Tăng 1
84 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 27: 2 Kỳ
  • 15: 2 Kỳ
  • 42: 2 Kỳ
  • 75: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Cà Mau trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
21 Lần Tăng 1
0
Giảm 2 20 Lần
16 Lần Giảm 1
1
Giảm 1 23 Lần
23 Lần Không tăng
2
Tăng 1 19 Lần
19 Lần Giảm 1
3
Không tăng 19 Lần
17 Lần Giảm 2
4
Tăng 1 22 Lần
14 Lần Giảm 2
5
Tăng 3 15 Lần
19 Lần Tăng 1
6
Tăng 1 13 Lần
11 Lần Không tăng
7
Không tăng 21 Lần
21 Lần Tăng 1
8
Giảm 1 12 Lần
19 Lần Tăng 3
9
Giảm 2 16 Lần