Thống kê chi tiết xổ số Cà Mau

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Cà Mau

Bộ số Lần về Tỉ lệ
07 4 Lần 4.44%
06 3 Lần 3.33%
08 3 Lần 3.33%
10 3 Lần 3.33%
73 3 Lần 3.33%
75 3 Lần 3.33%
86 3 Lần 3.33%
01 2 Lần 2.22%
02 2 Lần 2.22%
04 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
51 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
68 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
84 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
05 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Cà Mau đến 25/09/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
07 4 Lần Tăng 1
06 3 Lần Không tăng
08 3 Lần Tăng 1
10 3 Lần Tăng 2
73 3 Lần Không tăng
75 3 Lần Tăng 1
86 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
75 6 Tăng 2
47 5 Không tăng
82 5 Không tăng
87 5 Không tăng
01 4 Giảm 1
06 4 Tăng 1
07 4 Giảm 1
19 4 Giảm 1
31 4 Không tăng
37 4 Tăng 1
73 4 Không tăng
85 4 Không tăng
86 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
19 11 Không tăng
25 11 Không tăng
47 11 Không tăng
87 10 Không tăng
97 10 Không tăng
07 9 Không tăng
46 9 Tăng 1
56 9 Không tăng
73 9 Không tăng
82 9 Không tăng
01 8 Không tăng
04 8 Tăng 1
11 8 Không tăng
13 8 Không tăng
18 8 Không tăng
31 8 Giảm 1
40 8 Không tăng
71 8 Không tăng
75 8 Tăng 2
90 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 08: 2 Kỳ
  • 37: 2 Kỳ
  • 75: 2 Kỳ
  • 72: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Cà Mau trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
22 Lần Tăng 2
0
Tăng 2 13 Lần
21 Lần Tăng 2
1
Giảm 1 18 Lần
14 Lần Không tăng
2
Giảm 2 18 Lần
15 Lần Tăng 1
3
Giảm 1 12 Lần
21 Lần Tăng 3
4
Tăng 1 17 Lần
15 Lần Giảm 3
5
Tăng 3 21 Lần
16 Lần Không tăng
6
Tăng 3 25 Lần
19 Lần Không tăng
7
Giảm 3 26 Lần
25 Lần Giảm 2
8
Tăng 1 16 Lần
12 Lần Giảm 3
9
Giảm 3 14 Lần