Xổ số Cà Mau 30 ngày – Kết quả XS Cà Mau 30 ngày

Kết quả sổ xố Cà Mau - 21/11/2022

ĐB 116893
Nhất 95624
Nhì 88782
Ba 34896 64909
40769 48167 66302 37097
19165 65834 02827
Năm 8755
Sáu 1615 0190 7825
Bảy 542
Tám 75
Đầu
0 09, 02
1 15
2 24, 27, 25
3 34
4 42
5 55
6 69, 67, 65
7 75
8 82
9 93, 96, 97, 90
Đuôi
0 90
1
2 82, 02, 42
3 93
4 24, 34
5 65, 55, 15, 25, 75
6 96
7 67, 97, 27
8
9 09, 69

Kết quả sổ xố Cà Mau - 14/11/2022

ĐB 696215
Nhất 74375
Nhì 68781
Ba 75932 07286
24707 33359 97808 40794
25110 05242 12939
Năm 2920
Sáu 8905 4903 1051
Bảy 527
Tám 03
Đầu
0 07, 08, 05, 03, 03
1 15, 10
2 20, 27
3 32, 39
4 42
5 59, 51
6
7 75
8 81, 86
9 94
Đuôi
0 10, 20
1 81, 51
2 32, 42
3 03, 03
4 94
5 15, 75, 05
6 86
7 07, 27
8 08
9 59, 39

Kết quả sổ xố Cà Mau - 07/11/2022

ĐB 864140
Nhất 70511
Nhì 17214
Ba 84361 15584
28855 56320 30920 40425
13405 90103 46064
Năm 9736
Sáu 4846 3186 8009
Bảy 569
Tám 90
Đầu
0 05, 03, 09
1 11, 14
2 20, 20, 25
3 36
4 40, 46
5 55
6 61, 64, 69
7
8 84, 86
9 90
Đuôi
0 40, 20, 20, 90
1 11, 61
2
3 03
4 14, 84, 64
5 55, 25, 05
6 36, 46, 86
7
8
9 09, 69

Kết quả sổ xố Cà Mau - 31/10/2022

ĐB 959103
Nhất 97553
Nhì 70700
Ba 80377 54711
56661 67467 46586 15024
10194 63684 19454
Năm 9644
Sáu 2165 8724 3208
Bảy 901
Tám 77
Đầu
0 03, 00, 08, 01
1 11
2 24, 24
3
4 44
5 53, 54
6 61, 67, 65
7 77, 77
8 86, 84
9 94
Đuôi
0 00
1 11, 61, 01
2
3 03, 53
4 24, 94, 84, 54, 44, 24
5 65
6 86
7 77, 67, 77
8 08
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 24/10/2022

ĐB 555582
Nhất 64287
Nhì 08397
Ba 43824 01836
96057 46187 05078 26936
87953 25628 53970
Năm 0498
Sáu 3093 1552 2790
Bảy 715
Tám 03
Đầu
0 03
1 15
2 24, 28
3 36, 36
4
5 57, 53, 52
6
7 78, 70
8 82, 87, 87
9 97, 98, 93, 90
Đuôi
0 70, 90
1
2 82, 52
3 53, 93, 03
4 24
5 15
6 36, 36
7 87, 97, 57, 87
8 78, 28, 98
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 17/10/2022

ĐB 732514
Nhất 60147
Nhì 01841
Ba 34438 78470
15592 52210 85528 69569
30231 45697 86441
Năm 0836
Sáu 7260 2220 8333
Bảy 761
Tám 31
Đầu
0
1 14, 10
2 28, 20
3 38, 31, 36, 33, 31
4 47, 41, 41
5
6 69, 60, 61
7 70
8
9 92, 97
Đuôi
0 70, 10, 60, 20
1 41, 31, 41, 61, 31
2 92
3 33
4 14
5
6 36
7 47, 97
8 38, 28
9 69

Kết quả sổ xố Cà Mau - 10/10/2022

ĐB 479851
Nhất 25454
Nhì 49591
Ba 30623 18247
13407 70278 95770 46839
81904 90817 81912
Năm 6769
Sáu 9146 7166 7310
Bảy 683
Tám 71
Đầu
0 07, 04
1 17, 12, 10
2 23
3 39
4 47, 46
5 51, 54
6 69, 66
7 78, 70, 71
8 83
9 91
Đuôi
0 70, 10
1 51, 91, 71
2 12
3 23, 83
4 54, 04
5
6 46, 66
7 47, 07, 17
8 78
9 39, 69

Kết quả sổ xố Cà Mau - 03/10/2022

ĐB 285053
Nhất 22734
Nhì 91782
Ba 47832 06481
65567 13555 46320 90537
28042 38561 70822
Năm 5984
Sáu 4448 7923 2582
Bảy 848
Tám 48
Đầu
0
1
2 20, 22, 23
3 34, 32, 37
4 42, 48, 48, 48
5 53, 55
6 67, 61
7
8 82, 81, 84, 82
9
Đuôi
0 20
1 81, 61
2 82, 32, 42, 22, 82
3 53, 23
4 34, 84
5 55
6
7 67, 37
8 48, 48, 48
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 26/09/2022

ĐB 101413
Nhất 20049
Nhì 60129
Ba 92043 66437
25291 15998 24134 18321
86113 56080 25407
Năm 4114
Sáu 8662 1149 9789
Bảy 992
Tám 11
Đầu
0 07
1 13, 13, 14, 11
2 29, 21
3 37, 34
4 49, 43, 49
5
6 62
7
8 80, 89
9 91, 98, 92
Đuôi
0 80
1 91, 21, 11
2 62, 92
3 13, 43, 13
4 34, 14
5
6
7 37, 07
8 98
9 49, 29, 49, 89

Kết quả sổ xố Cà Mau - 19/09/2022

ĐB 586883
Nhất 01309
Nhì 61062
Ba 61869 02809
19090 74081 58891 48451
61723 29426 79006
Năm 7334
Sáu 0780 5172 1132
Bảy 284
Tám 25
Đầu
0 09, 09, 06
1
2 23, 26, 25
3 34, 32
4
5 51
6 62, 69
7 72
8 83, 81, 80, 84
9 90, 91
Đuôi
0 90, 80
1 81, 91, 51
2 62, 72, 32
3 83, 23
4 34, 84
5 25
6 26, 06
7
8
9 09, 69, 09

Kết quả sổ xố Cà Mau - 12/09/2022

ĐB 307071
Nhất 57668
Nhì 34142
Ba 53920 06512
16259 49427 41205 94269
62813 10935 52099
Năm 9659
Sáu 1630 6440 8147
Bảy 354
Tám 27
Đầu
0 05
1 12, 13
2 20, 27, 27
3 35, 30
4 42, 40, 47
5 59, 59, 54
6 68, 69
7 71
8
9 99
Đuôi
0 20, 30, 40
1 71
2 42, 12
3 13
4 54
5 05, 35
6
7 27, 47, 27
8 68
9 59, 69, 99, 59

Kết quả sổ xố Cà Mau - 05/09/2022

ĐB 481364
Nhất 04821
Nhì 23605
Ba 40710 53124
14285 27322 88952 62244
29177 85621 08212
Năm 4242
Sáu 0263 8366 3274
Bảy 328
Tám 35
Đầu
0 05
1 10, 12
2 21, 24, 22, 21, 28
3 35
4 44, 42
5 52
6 64, 63, 66
7 77, 74
8 85
9
Đuôi
0 10
1 21, 21
2 22, 52, 12, 42
3 63
4 64, 24, 44, 74
5 05, 85, 35
6 66
7 77
8 28
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 29/08/2022

ĐB 349908
Nhất 74696
Nhì 79010
Ba 34401 11598
25247 20736 46512 59762
41685 16210 01803
Năm 1537
Sáu 7793 5417 2467
Bảy 598
Tám 39
Đầu
0 08, 01, 03
1 10, 12, 10, 17
2
3 36, 37, 39
4 47
5
6 62, 67
7
8 85
9 96, 98, 93, 98
Đuôi
0 10, 10
1 01
2 12, 62
3 03, 93
4
5 85
6 96, 36
7 47, 37, 17, 67
8 08, 98, 98
9 39

Kết quả sổ xố Cà Mau - 22/08/2022

ĐB 614256
Nhất 16700
Nhì 08702
Ba 71948 29155
79846 04856 08923 70263
90803 00964 88399
Năm 3527
Sáu 4841 0832 7519
Bảy 952
Tám 73
Đầu
0 00, 02, 03
1 19
2 23, 27
3 32
4 48, 46, 41
5 56, 55, 56, 52
6 63, 64
7 73
8
9 99
Đuôi
0 00
1 41
2 02, 32, 52
3 23, 63, 03, 73
4 64
5 55
6 56, 46, 56
7 27
8 48
9 99, 19

Kết quả sổ xố Cà Mau - 15/08/2022

ĐB 973334
Nhất 08251
Nhì 65365
Ba 80177 82347
59056 53635 87475 35802
29876 08897 62273
Năm 9165
Sáu 5372 4093 3442
Bảy 730
Tám 39
Đầu
0 02
1
2
3 34, 35, 30, 39
4 47, 42
5 51, 56
6 65, 65
7 77, 75, 76, 73, 72
8
9 97, 93
Đuôi
0 30
1 51
2 02, 72, 42
3 73, 93
4 34
5 65, 35, 75, 65
6 56, 76
7 77, 47, 97
8
9 39

Kết quả sổ xố Cà Mau - 08/08/2022

ĐB 481713
Nhất 92305
Nhì 96322
Ba 11798 05096
34219 40114 66275 50317
43729 42905 53976
Năm 5819
Sáu 7594 0808 0882
Bảy 868
Tám 39
Đầu
0 05, 05, 08
1 13, 19, 14, 17, 19
2 22, 29
3 39
4
5
6 68
7 75, 76
8 82
9 98, 96, 94
Đuôi
0
1
2 22, 82
3 13
4 14, 94
5 05, 75, 05
6 96, 76
7 17
8 98, 08, 68
9 19, 29, 19, 39

Kết quả sổ xố Cà Mau - 01/08/2022

ĐB 787187
Nhất 08450
Nhì 72263
Ba 65557 26331
23562 52330 45484 19884
14546 65430 06133
Năm 3132
Sáu 9296 4289 2361
Bảy 722
Tám 54
Đầu
0
1
2 22
3 31, 30, 30, 33, 32
4 46
5 50, 57, 54
6 63, 62, 61
7
8 87, 84, 84, 89
9 96
Đuôi
0 50, 30, 30
1 31, 61
2 62, 32, 22
3 63, 33
4 84, 84, 54
5
6 46, 96
7 87, 57
8
9 89

Kết quả sổ xố Cà Mau - 25/07/2022

ĐB 522518
Nhất 78039
Nhì 44730
Ba 71158 48037
90134 69983 91020 14481
34201 99588 79065
Năm 3892
Sáu 8298 0345 3327
Bảy 307
Tám 36
Đầu
0 01, 07
1 18
2 20, 27
3 39, 30, 37, 34, 36
4 45
5 58
6 65
7
8 83, 81, 88
9 92, 98
Đuôi
0 30, 20
1 81, 01
2 92
3 83
4 34
5 65, 45
6 36
7 37, 27, 07
8 18, 58, 88, 98
9 39

Kết quả sổ xố Cà Mau - 18/07/2022

ĐB 545922
Nhất 76300
Nhì 80946
Ba 39582 11289
07662 23066 91170 07168
14958 42195 52002
Năm 4283
Sáu 9018 5906 3609
Bảy 403
Tám 69
Đầu
0 00, 02, 06, 09, 03
1 18
2 22
3
4 46
5 58
6 62, 66, 68, 69
7 70
8 82, 89, 83
9 95
Đuôi
0 00, 70
1
2 22, 82, 62, 02
3 83, 03
4
5 95
6 46, 66, 06
7
8 68, 58, 18
9 89, 09, 69

Kết quả sổ xố Cà Mau - 11/07/2022

ĐB 341862
Nhất 18584
Nhì 04414
Ba 12409 48909
88580 57185 85796 94724
13619 93856 14164
Năm 1070
Sáu 3201 8223 4674
Bảy 860
Tám 98
Đầu
0 09, 09, 01
1 14, 19
2 24, 23
3
4
5 56
6 62, 64, 60
7 70, 74
8 84, 80, 85
9 96, 98
Đuôi
0 80, 70, 60
1 01
2 62
3 23
4 84, 14, 24, 64, 74
5 85
6 96, 56
7
8 98
9 09, 09, 19

Kết quả sổ xố Cà Mau - 04/07/2022

ĐB 183305
Nhất 56191
Nhì 41558
Ba 13642 77965
36253 34676 59588 81305
53979 39893 11204
Năm 0279
Sáu 9675 5275 3309
Bảy 152
Tám 01
Đầu
0 05, 05, 04, 09, 01
1
2
3
4 42
5 58, 53, 52
6 65
7 76, 79, 79, 75, 75
8 88
9 91, 93
Đuôi
0
1 91, 01
2 42, 52
3 53, 93
4 04
5 05, 65, 05, 75, 75
6 76
7
8 58, 88
9 79, 79, 09

Kết quả sổ xố Cà Mau - 27/06/2022

ĐB 975604
Nhất 33363
Nhì 23104
Ba 14287 46012
31643 09474 60244 19643
87666 05780 32299
Năm 4723
Sáu 0604 7310 0154
Bảy 400
Tám 99
Đầu
0 04, 04, 04, 00
1 12, 10
2 23
3
4 43, 44, 43
5 54
6 63, 66
7 74
8 87, 80
9 99, 99
Đuôi
0 80, 10, 00
1
2 12
3 63, 43, 43, 23
4 04, 04, 74, 44, 04, 54
5
6 66
7 87
8
9 99, 99

Kết quả sổ xố Cà Mau - 20/06/2022

ĐB 435462
Nhất 67609
Nhì 38917
Ba 75341 51538
90144 19362 50904 32796
19629 53300 50270
Năm 8834
Sáu 6408 0421 8877
Bảy 197
Tám 14
Đầu
0 09, 04, 00, 08
1 17, 14
2 29, 21
3 38, 34
4 41, 44
5
6 62, 62
7 70, 77
8
9 96, 97
Đuôi
0 00, 70
1 41, 21
2 62, 62
3
4 44, 04, 34, 14
5
6 96
7 17, 77, 97
8 38, 08
9 09, 29

Kết quả sổ xố Cà Mau - 13/06/2022

ĐB 175792
Nhất 72930
Nhì 09230
Ba 43326 88223
50782 77020 07661 87677
40516 87321 03132
Năm 9728
Sáu 6881 3010 3957
Bảy 836
Tám 17
Đầu
0
1 16, 10, 17
2 26, 23, 20, 21, 28
3 30, 30, 32, 36
4
5 57
6 61
7 77
8 82, 81
9 92
Đuôi
0 30, 30, 20, 10
1 61, 21, 81
2 92, 82, 32
3 23
4
5
6 26, 16, 36
7 77, 57, 17
8 28
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 06/06/2022

ĐB 752657
Nhất 35699
Nhì 57524
Ba 82206 49754
41001 20501 92835 63187
11570 21565 46410
Năm 5413
Sáu 3710 2478 0837
Bảy 352
Tám 09
Đầu
0 06, 01, 01, 09
1 10, 13, 10
2 24
3 35, 37
4
5 57, 54, 52
6 65
7 70, 78
8 87
9 99
Đuôi
0 70, 10, 10
1 01, 01
2 52
3 13
4 24, 54
5 35, 65
6 06
7 57, 87, 37
8 78
9 99, 09

Kết quả sổ xố Cà Mau - 30/05/2022

ĐB 307260
Nhất 11989
Nhì 55001
Ba 62543 95064
62480 14671 43200 28262
69501 04992 35032
Năm 5948
Sáu 7621 1129 5523
Bảy 244
Tám 91
Đầu
0 01, 00, 01
1
2 21, 29, 23
3 32
4 43, 48, 44
5
6 60, 64, 62
7 71
8 89, 80
9 92, 91
Đuôi
0 60, 80, 00
1 01, 71, 01, 21, 91
2 62, 92, 32
3 43, 23
4 64, 44
5
6
7
8 48
9 89, 29

Kết quả sổ xố Cà Mau - 23/05/2022

ĐB 123922
Nhất 37774
Nhì 77201
Ba 79165 98939
15279 88087 69835 86454
18843 46922 25919
Năm 9329
Sáu 2487 8840 8085
Bảy 468
Tám 29
Đầu
0 01
1 19
2 22, 22, 29, 29
3 39, 35
4 43, 40
5 54
6 65, 68
7 74, 79
8 87, 87, 85
9
Đuôi
0 40
1 01
2 22, 22
3 43
4 74, 54
5 65, 35, 85
6
7 87, 87
8 68
9 39, 79, 19, 29, 29

Kết quả sổ xố Cà Mau - 16/05/2022

ĐB 194554
Nhất 79536
Nhì 81952
Ba 81772 47507
81474 45579 87094 18825
08471 72342 85890
Năm 8847
Sáu 9582 7021 9417
Bảy 300
Tám 76
Đầu
0 07, 00
1 17
2 25, 21
3 36
4 42, 47
5 54, 52
6
7 72, 74, 79, 71, 76
8 82
9 94, 90
Đuôi
0 90, 00
1 71, 21
2 52, 72, 42, 82
3
4 54, 74, 94
5 25
6 36, 76
7 07, 47, 17
8
9 79

Kết quả sổ xố Cà Mau - 09/05/2022

ĐB 419737
Nhất 59600
Nhì 55735
Ba 64670 45062
98604 62788 20189 85405
65305 97952 90134
Năm 8543
Sáu 6413 2654 6135
Bảy 884
Tám 50
Đầu
0 00, 04, 05, 05
1 13
2
3 37, 35, 34, 35
4 43
5 52, 54, 50
6 62
7 70
8 88, 89, 84
9
Đuôi
0 00, 70, 50
1
2 62, 52
3 43, 13
4 04, 34, 54, 84
5 35, 05, 05, 35
6
7 37
8 88
9 89

Kết quả sổ xố Cà Mau - 02/05/2022

ĐB 998393
Nhất 33809
Nhì 21003
Ba 55170 30112
55991 15962 50063 83032
83068 96066 50171
Năm 5183
Sáu 2338 8146 1065
Bảy 813
Tám 27
Đầu
0 09, 03
1 12, 13
2 27
3 32, 38
4 46
5
6 62, 63, 68, 66, 65
7 70, 71
8 83
9 93, 91
Đuôi
0 70
1 91, 71
2 12, 62, 32
3 93, 03, 63, 83, 13
4
5 65
6 66, 46
7 27
8 68, 38
9 09

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Cà Mau 30 ngày – Kết quả XS Cà Mau 30 ngày 1

Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Cà Mau. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Cà Mau 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày?

Xổ số Cà Mau 30 ngày – Kết quả XS Cà Mau 30 ngày 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày thế nào?

Xổ số Cà Mau 30 ngày – Kết quả XS Cà Mau 30 ngày 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSCM 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSCM 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.