Xổ số Cà Mau 30 ngày – Kết quả XS Cà Mau 30 ngày

Kết quả sổ xố Cà Mau - 25/09/2023

ĐB 278543
Nhất 65610
Nhì 17808
Ba 91810 80837
87706 34005 00504 53246
17666 78607 35542
Năm 4675
Sáu 6175 4316 2472
Bảy 524
Tám 64
Đầu
0 08, 06, 05, 04, 07
1 10, 10, 16
2 24
3 37
4 43, 46, 42
5
6 66, 64
7 75, 75, 72
8
9
Đuôi
0 10, 10
1
2 42, 72
3 43
4 04, 24, 64
5 05, 75, 75
6 06, 46, 66, 16
7 37, 07
8 08
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 18/09/2023

ĐB 035668
Nhất 73230
Nhì 46526
Ba 67476 81437
44986 19944 87786 97472
20208 62186 38984
Năm 8532
Sáu 6947 9960 1084
Bảy 536
Tám 75
Đầu
0 08
1
2 26
3 30, 37, 32, 36
4 44, 47
5
6 68, 60
7 76, 72, 75
8 86, 86, 86, 84, 84
9
Đuôi
0 30, 60
1
2 72, 32
3
4 44, 84, 84
5 75
6 26, 76, 86, 86, 86, 36
7 37, 47
8 68, 08
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 11/09/2023

ĐB 945364
Nhất 33265
Nhì 01406
Ba 86573 05748
19641 26904 83007 95880
41601 39251 65188
Năm 9901
Sáu 6118 9525 8581
Bảy 271
Tám 02
Đầu
0 06, 04, 07, 01, 01, 02
1 18
2 25
3
4 48, 41
5 51
6 64, 65
7 73, 71
8 80, 88, 81
9
Đuôi
0 80
1 41, 01, 51, 01, 81, 71
2 02
3 73
4 64, 04
5 65, 25
6 06
7 07
8 48, 88, 18
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 04/09/2023

ĐB 949028
Nhất 78907
Nhì 95313
Ba 14930 32795
56440 21992 24187 18666
58613 03608 22287
Năm 0309
Sáu 5822 9147 3555
Bảy 182
Tám 67
Đầu
0 07, 08, 09
1 13, 13
2 28, 22
3 30
4 40, 47
5 55
6 66, 67
7
8 87, 87, 82
9 95, 92
Đuôi
0 30, 40
1
2 92, 22, 82
3 13, 13
4
5 95, 55
6 66
7 07, 87, 87, 47, 67
8 28, 08
9 09

Kết quả sổ xố Cà Mau - 28/08/2023

ĐB 611451
Nhất 19626
Nhì 31156
Ba 21107 05773
69710 64006 45269 71246
06019 94056 00617
Năm 6373
Sáu 6493 6682 0302
Bảy 568
Tám 96
Đầu
0 07, 06, 02
1 10, 19, 17
2 26
3
4 46
5 51, 56, 56
6 69, 68
7 73, 73
8 82
9 93, 96
Đuôi
0 10
1 51
2 82, 02
3 73, 73, 93
4
5
6 26, 56, 06, 46, 56, 96
7 07, 17
8 68
9 69, 19

Kết quả sổ xố Cà Mau - 21/08/2023

ĐB 553224
Nhất 02647
Nhì 62556
Ba 36406 57214
85219 10485 96642 21550
83013 50267 28231
Năm 8205
Sáu 8782 0719 2575
Bảy 266
Tám 29
Đầu
0 06, 05
1 14, 19, 13, 19
2 24, 29
3 31
4 47, 42
5 56, 50
6 67, 66
7 75
8 85, 82
9
Đuôi
0 50
1 31
2 42, 82
3 13
4 24, 14
5 85, 05, 75
6 56, 06, 66
7 47, 67
8
9 19, 19, 29

Kết quả sổ xố Cà Mau - 14/08/2023

ĐB 221191
Nhất 78097
Nhì 28385
Ba 00675 83911
18074 69116 28880 47385
48398 49977 78899
Năm 1454
Sáu 8048 2945 0799
Bảy 612
Tám 01
Đầu
0 01
1 11, 16, 12
2
3
4 48, 45
5 54
6
7 75, 74, 77
8 85, 80, 85
9 91, 97, 98, 99, 99
Đuôi
0 80
1 91, 11, 01
2 12
3
4 74, 54
5 85, 75, 85, 45
6 16
7 97, 77
8 98, 48
9 99, 99

Kết quả sổ xố Cà Mau - 07/08/2023

ĐB 132101
Nhất 79746
Nhì 06825
Ba 32575 53937
66679 21354 30025 68822
89674 28953 53331
Năm 7036
Sáu 7737 7824 1118
Bảy 318
Tám 57
Đầu
0 01
1 18, 18
2 25, 25, 22, 24
3 37, 31, 36, 37
4 46
5 54, 53, 57
6
7 75, 79, 74
8
9
Đuôi
0
1 01, 31
2 22
3 53
4 54, 74, 24
5 25, 75, 25
6 46, 36
7 37, 37, 57
8 18, 18
9 79

Kết quả sổ xố Cà Mau - 31/07/2023

ĐB 956692
Nhất 32181
Nhì 38759
Ba 36298 84685
10042 77050 45357 14543
94582 72965 78261
Năm 3787
Sáu 4567 7086 2019
Bảy 328
Tám 79
Đầu
0
1 19
2 28
3
4 42, 43
5 59, 50, 57
6 65, 61, 67
7 79
8 81, 85, 82, 87, 86
9 92, 98
Đuôi
0 50
1 81, 61
2 92, 42, 82
3 43
4
5 85, 65
6 86
7 57, 87, 67
8 98, 28
9 59, 19, 79

Kết quả sổ xố Cà Mau - 24/07/2023

ĐB 729614
Nhất 87387
Nhì 58773
Ba 75411 88131
47195 42933 87347 05931
71447 86887 36569
Năm 3340
Sáu 8382 5129 1640
Bảy 258
Tám 34
Đầu
0
1 14, 11
2 29
3 31, 33, 31, 34
4 47, 47, 40, 40
5 58
6 69
7 73
8 87, 87, 82
9 95
Đuôi
0 40, 40
1 11, 31, 31
2 82
3 73, 33
4 14, 34
5 95
6
7 87, 47, 47, 87
8 58
9 69, 29

Kết quả sổ xố Cà Mau - 17/07/2023

ĐB 866859
Nhất 30907
Nhì 87007
Ba 36523 35076
94197 38052 29889 60662
59219 44583 01994
Năm 9362
Sáu 5257 2597 0174
Bảy 872
Tám 01
Đầu
0 07, 07, 01
1 19
2 23
3
4
5 59, 52, 57
6 62, 62
7 76, 74, 72
8 89, 83
9 97, 94, 97
Đuôi
0
1 01
2 52, 62, 62, 72
3 23, 83
4 94, 74
5
6 76
7 07, 07, 97, 57, 97
8
9 59, 89, 19

Kết quả sổ xố Cà Mau - 10/07/2023

ĐB 272558
Nhất 16601
Nhì 86552
Ba 05188 66437
93513 29027 11933 71155
38300 77283 71904
Năm 8173
Sáu 3013 5703 3882
Bảy 435
Tám 67
Đầu
0 01, 00, 04, 03
1 13, 13
2 27
3 37, 33, 35
4
5 58, 52, 55
6 67
7 73
8 88, 83, 82
9
Đuôi
0 00
1 01
2 52, 82
3 13, 33, 83, 73, 13, 03
4 04
5 55, 35
6
7 37, 27, 67
8 58, 88
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 03/07/2023

ĐB 496413
Nhất 79914
Nhì 28154
Ba 10158 00171
52672 47612 90307 98615
87411 98214 91646
Năm 1797
Sáu 2166 2847 5971
Bảy 174
Tám 87
Đầu
0 07
1 13, 14, 12, 15, 11, 14
2
3
4 46, 47
5 54, 58
6 66
7 71, 72, 71, 74
8 87
9 97
Đuôi
0
1 71, 11, 71
2 72, 12
3 13
4 14, 54, 14, 74
5 15
6 46, 66
7 07, 97, 47, 87
8 58
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 26/06/2023

ĐB 971407
Nhất 95011
Nhì 28503
Ba 67547 03647
06246 47740 69335 23350
08697 65055 79428
Năm 9164
Sáu 3615 1297 4650
Bảy 654
Tám 05
Đầu
0 07, 03, 05
1 11, 15
2 28
3 35
4 47, 47, 46, 40
5 50, 55, 50, 54
6 64
7
8
9 97, 97
Đuôi
0 40, 50, 50
1 11
2
3 03
4 64, 54
5 35, 55, 15, 05
6 46
7 07, 47, 47, 97, 97
8 28
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 19/06/2023

ĐB 724263
Nhất 76226
Nhì 21229
Ba 27088 54684
32119 84865 74687 72425
27229 09364 82138
Năm 5779
Sáu 9796 8901 9029
Bảy 100
Tám 89
Đầu
0 01, 00
1 19
2 26, 29, 25, 29, 29
3 38
4
5
6 63, 65, 64
7 79
8 88, 84, 87, 89
9 96
Đuôi
0 00
1 01
2
3 63
4 84, 64
5 65, 25
6 26, 96
7 87
8 88, 38
9 29, 19, 29, 79, 29, 89

Kết quả sổ xố Cà Mau - 12/06/2023

ĐB 431248
Nhất 13727
Nhì 11032
Ba 83098 47709
56730 62844 90265 64392
37112 99058 51189
Năm 6365
Sáu 2721 6306 2033
Bảy 251
Tám 63
Đầu
0 09, 06
1 12
2 27, 21
3 32, 30, 33
4 48, 44
5 58, 51
6 65, 65, 63
7
8 89
9 98, 92
Đuôi
0 30
1 21, 51
2 32, 92, 12
3 33, 63
4 44
5 65, 65
6 06
7 27
8 48, 98, 58
9 09, 89

Kết quả sổ xố Cà Mau - 05/06/2023

ĐB 455494
Nhất 14803
Nhì 15630
Ba 40458 51490
39719 58125 87710 35139
32956 51925 27375
Năm 0176
Sáu 5526 7327 4955
Bảy 423
Tám 74
Đầu
0 03
1 19, 10
2 25, 25, 26, 27, 23
3 30, 39
4
5 58, 56, 55
6
7 75, 76, 74
8
9 94, 90
Đuôi
0 30, 90, 10
1
2
3 03, 23
4 94, 74
5 25, 25, 75, 55
6 56, 76, 26
7 27
8 58
9 19, 39

Kết quả sổ xố Cà Mau - 29/05/2023

ĐB 031619
Nhất 86591
Nhì 36933
Ba 14122 59503
06419 30902 63646 59799
76404 38635 01988
Năm 0332
Sáu 8499 1319 0526
Bảy 988
Tám 45
Đầu
0 03, 02, 04
1 19, 19, 19
2 22, 26
3 33, 35, 32
4 46, 45
5
6
7
8 88, 88
9 91, 99, 99
Đuôi
0
1 91
2 22, 02, 32
3 33, 03
4 04
5 35, 45
6 46, 26
7
8 88, 88
9 19, 19, 99, 99, 19

Kết quả sổ xố Cà Mau - 22/05/2023

ĐB 443616
Nhất 96024
Nhì 68777
Ba 95427 89892
84072 55612 62368 57886
86818 43472 55197
Năm 9983
Sáu 2973 1794 0863
Bảy 004
Tám 66
Đầu
0 04
1 16, 12, 18
2 24, 27
3
4
5
6 68, 63, 66
7 77, 72, 72, 73
8 86, 83
9 92, 97, 94
Đuôi
0
1
2 92, 72, 12, 72
3 83, 73, 63
4 24, 94, 04
5
6 16, 86, 66
7 77, 27, 97
8 68, 18
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 15/05/2023

ĐB 762245
Nhất 01002
Nhì 88067
Ba 19339 55486
22198 02903 62779 62381
49957 57880 03827
Năm 2830
Sáu 9251 5990 4603
Bảy 190
Tám 85
Đầu
0 02, 03, 03
1
2 27
3 39, 30
4 45
5 57, 51
6 67
7 79
8 86, 81, 80, 85
9 98, 90, 90
Đuôi
0 80, 30, 90, 90
1 81, 51
2 02
3 03, 03
4
5 45, 85
6 86
7 67, 57, 27
8 98
9 39, 79

Kết quả sổ xố Cà Mau - 08/05/2023

ĐB 256412
Nhất 49590
Nhì 51687
Ba 67297 67474
67572 36211 94495 41929
71794 19740 37297
Năm 1898
Sáu 1322 7615 2225
Bảy 678
Tám 89
Đầu
0
1 12, 11, 15
2 29, 22, 25
3
4 40
5
6
7 74, 72, 78
8 87, 89
9 90, 97, 95, 94, 97, 98
Đuôi
0 90, 40
1 11
2 12, 72, 22
3
4 74, 94
5 95, 15, 25
6
7 87, 97, 97
8 98, 78
9 29, 89

Kết quả sổ xố Cà Mau - 01/05/2023

ĐB 972947
Nhất 39065
Nhì 73938
Ba 28547 05361
37934 22802 74302 01444
30730 07240 25581
Năm 8293
Sáu 2043 2956 1762
Bảy 192
Tám 12
Đầu
0 02, 02
1 12
2
3 38, 34, 30
4 47, 47, 44, 40, 43
5 56
6 65, 61, 62
7
8 81
9 93, 92
Đuôi
0 30, 40
1 61, 81
2 02, 02, 62, 92, 12
3 93, 43
4 34, 44
5 65
6 56
7 47, 47
8 38
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 24/04/2023

ĐB 963087
Nhất 80464
Nhì 46373
Ba 42871 01243
05536 77969 29240 46432
59254 49084 98232
Năm 7405
Sáu 9513 5132 1148
Bảy 915
Tám 59
Đầu
0 05
1 13, 15
2
3 36, 32, 32, 32
4 43, 40, 48
5 54, 59
6 64, 69
7 73, 71
8 87, 84
9
Đuôi
0 40
1 71
2 32, 32, 32
3 73, 43, 13
4 64, 54, 84
5 05, 15
6 36
7 87
8 48
9 69, 59

Kết quả sổ xố Cà Mau - 17/04/2023

ĐB 767426
Nhất 76004
Nhì 67603
Ba 73376 12071
76911 23989 19743 98580
67445 06526 23475
Năm 0910
Sáu 7620 2995 5320
Bảy 782
Tám 40
Đầu
0 04, 03
1 11, 10
2 26, 26, 20, 20
3
4 43, 45, 40
5
6
7 76, 71, 75
8 89, 80, 82
9 95
Đuôi
0 80, 10, 20, 20, 40
1 71, 11
2 82
3 03, 43
4 04
5 45, 75, 95
6 26, 76, 26
7
8
9 89

Kết quả sổ xố Cà Mau - 10/04/2023

ĐB 215399
Nhất 54096
Nhì 81735
Ba 23886 48519
51711 74331 05301 29613
50125 71790 70294
Năm 8782
Sáu 8446 7232 7453
Bảy 028
Tám 04
Đầu
0 01, 04
1 19, 11, 13
2 25, 28
3 35, 31, 32
4 46
5 53
6
7
8 86, 82
9 99, 96, 90, 94
Đuôi
0 90
1 11, 31, 01
2 82, 32
3 13, 53
4 94, 04
5 35, 25
6 96, 86, 46
7
8 28
9 99, 19

Kết quả sổ xố Cà Mau - 03/04/2023

ĐB 011125
Nhất 69187
Nhì 90412
Ba 44436 56518
48274 07696 97500 29823
86517 06747 09571
Năm 0556
Sáu 9994 3093 8288
Bảy 882
Tám 81
Đầu
0 00
1 12, 18, 17
2 25, 23
3 36
4 47
5 56
6
7 74, 71
8 87, 88, 82, 81
9 96, 94, 93
Đuôi
0 00
1 71, 81
2 12, 82
3 23, 93
4 74, 94
5 25
6 36, 96, 56
7 87, 17, 47
8 18, 88
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 27/03/2023

ĐB 022104
Nhất 49631
Nhì 42163
Ba 41405 11933
33698 85396 83679 98778
41021 92125 00792
Năm 8198
Sáu 9783 8144 2264
Bảy 871
Tám 31
Đầu
0 04, 05
1
2 21, 25
3 31, 33, 31
4 44
5
6 63, 64
7 79, 78, 71
8 83
9 98, 96, 92, 98
Đuôi
0
1 31, 21, 71, 31
2 92
3 63, 33, 83
4 04, 44, 64
5 05, 25
6 96
7
8 98, 78, 98
9 79

Kết quả sổ xố Cà Mau - 20/03/2023

ĐB 669559
Nhất 35856
Nhì 32851
Ba 04211 63392
95663 62359 65061 55685
63690 03422 11918
Năm 9831
Sáu 5456 6497 9423
Bảy 154
Tám 10
Đầu
0
1 11, 18, 10
2 22, 23
3 31
4
5 59, 56, 51, 59, 56, 54
6 63, 61
7
8 85
9 92, 90, 97
Đuôi
0 90, 10
1 51, 11, 61, 31
2 92, 22
3 63, 23
4 54
5 85
6 56, 56
7 97
8 18
9 59, 59

Kết quả sổ xố Cà Mau - 13/03/2023

ĐB 964779
Nhất 40150
Nhì 84516
Ba 39176 23714
16565 86218 75253 68117
63133 27123 18581
Năm 3946
Sáu 1593 5233 3207
Bảy 642
Tám 27
Đầu
0 07
1 16, 14, 18, 17
2 23, 27
3 33, 33
4 46, 42
5 50, 53
6 65
7 79, 76
8 81
9 93
Đuôi
0 50
1 81
2 42
3 53, 33, 23, 93, 33
4 14
5 65
6 16, 76, 46
7 17, 07, 27
8 18
9 79

Kết quả sổ xố Cà Mau - 06/03/2023

ĐB 221818
Nhất 81573
Nhì 24255
Ba 61737 59153
86306 09725 95595 77168
73473 63737 11736
Năm 8700
Sáu 3190 9146 0656
Bảy 890
Tám 71
Đầu
0 06, 00
1 18
2 25
3 37, 37, 36
4 46
5 55, 53, 56
6 68
7 73, 73, 71
8
9 95, 90, 90
Đuôi
0 00, 90, 90
1 71
2
3 73, 53, 73
4
5 55, 25, 95
6 06, 36, 46, 56
7 37, 37
8 18, 68
9

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Cà Mau 30 ngày – Kết quả XS Cà Mau 30 ngày 1

Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Cà Mau. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Cà Mau 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày?

Xổ số Cà Mau 30 ngày – Kết quả XS Cà Mau 30 ngày 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày thế nào?

Xổ số Cà Mau 30 ngày – Kết quả XS Cà Mau 30 ngày 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSCM 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSCM 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.