Xổ số Cà Mau 30 ngày – Kết quả XS Cà Mau 30 ngày

Kết quả sổ xố Cà Mau - 22/07/2024

ĐB 621070
Nhất 36648
Nhì 51892
Ba 64819 64418
98468 85642 87546 69820
31603 94728 16593
Năm 4527
Sáu 3071 3984 0310
Bảy 047
Tám 89
Đầu
0 03
1 19, 18, 10
2 20, 28, 27
3
4 48, 42, 46, 47
5
6 68
7 70, 71
8 84, 89
9 92, 93
Đuôi
0 70, 20, 10
1 71
2 92, 42
3 03, 93
4 84
5
6 46
7 27, 47
8 48, 18, 68, 28
9 19, 89

Kết quả sổ xố Cà Mau - 15/07/2024

ĐB 300118
Nhất 80093
Nhì 68402
Ba 39886 76700
50738 96709 31437 79609
03763 09906 10355
Năm 5878
Sáu 1412 6636 3564
Bảy 484
Tám 19
Đầu
0 02, 00, 09, 09, 06
1 18, 12, 19
2
3 38, 37, 36
4
5 55
6 63, 64
7 78
8 86, 84
9 93
Đuôi
0 00
1
2 02, 12
3 93, 63
4 64, 84
5 55
6 86, 06, 36
7 37
8 18, 38, 78
9 09, 09, 19

Kết quả sổ xố Cà Mau - 08/07/2024

ĐB 136798
Nhất 92896
Nhì 38817
Ba 07706 74018
25851 83257 35839 93849
81183 77312 21468
Năm 3985
Sáu 8738 9913 8656
Bảy 447
Tám 63
Đầu
0 06
1 17, 18, 12, 13
2
3 39, 38
4 49, 47
5 51, 57, 56
6 68, 63
7
8 83, 85
9 98, 96
Đuôi
0
1 51
2 12
3 83, 13, 63
4
5 85
6 96, 06, 56
7 17, 57, 47
8 98, 18, 68, 38
9 39, 49

Kết quả sổ xố Cà Mau - 01/07/2024

ĐB 783767
Nhất 80130
Nhì 56455
Ba 09095 54130
01306 64174 76436 45984
68128 37479 24166
Năm 4456
Sáu 9569 3620 7405
Bảy 875
Tám 18
Đầu
0 06, 05
1 18
2 28, 20
3 30, 30, 36
4
5 55, 56
6 67, 66, 69
7 74, 79, 75
8 84
9 95
Đuôi
0 30, 30, 20
1
2
3
4 74, 84
5 55, 95, 05, 75
6 06, 36, 66, 56
7 67
8 28, 18
9 79, 69

Kết quả sổ xố Cà Mau - 24/06/2024

ĐB 069538
Nhất 64990
Nhì 17491
Ba 80894 52889
46435 47168 73091 90205
98453 90410 57956
Năm 0891
Sáu 3808 3917 1349
Bảy 288
Tám 92
Đầu
0 05, 08
1 10, 17
2
3 38, 35
4 49
5 53, 56
6 68
7
8 89, 88
9 90, 91, 94, 91, 91, 92
Đuôi
0 90, 10
1 91, 91, 91
2 92
3 53
4 94
5 35, 05
6 56
7 17
8 38, 68, 08, 88
9 89, 49

Kết quả sổ xố Cà Mau - 17/06/2024

ĐB 147788
Nhất 10705
Nhì 25941
Ba 84633 23849
12018 75237 65284 01354
67232 19014 56177
Năm 8791
Sáu 2274 1253 6690
Bảy 801
Tám 10
Đầu
0 05, 01
1 18, 14, 10
2
3 33, 37, 32
4 41, 49
5 54, 53
6
7 77, 74
8 88, 84
9 91, 90
Đuôi
0 90, 10
1 41, 91, 01
2 32
3 33, 53
4 84, 54, 14, 74
5 05
6
7 37, 77
8 88, 18
9 49

Kết quả sổ xố Cà Mau - 10/06/2024

ĐB 800199
Nhất 63500
Nhì 46517
Ba 15285 14206
68964 36531 74637 40550
25129 63530 52124
Năm 7460
Sáu 1918 0070 5931
Bảy 772
Tám 72
Đầu
0 00, 06
1 17, 18
2 29, 24
3 31, 37, 30, 31
4
5 50
6 64, 60
7 70, 72, 72
8 85
9 99
Đuôi
0 00, 50, 30, 60, 70
1 31, 31
2 72, 72
3
4 64, 24
5 85
6 06
7 17, 37
8 18
9 99, 29

Kết quả sổ xố Cà Mau - 03/06/2024

ĐB 605440
Nhất 84391
Nhì 02249
Ba 42883 52056
88523 53126 20340 94818
81402 42678 92639
Năm 6254
Sáu 7011 1642 7519
Bảy 743
Tám 32
Đầu
0 02
1 18, 11, 19
2 23, 26
3 39, 32
4 40, 49, 40, 42, 43
5 56, 54
6
7 78
8 83
9 91
Đuôi
0 40, 40
1 91, 11
2 02, 42, 32
3 83, 23, 43
4 54
5
6 56, 26
7
8 18, 78
9 49, 39, 19

Kết quả sổ xố Cà Mau - 27/05/2024

ĐB 188938
Nhất 45542
Nhì 15370
Ba 60687 30921
90940 64256 33751 21021
69810 34952 06720
Năm 1628
Sáu 6369 8382 5411
Bảy 991
Tám 15
Đầu
0
1 10, 11, 15
2 21, 21, 20, 28
3 38
4 42, 40
5 56, 51, 52
6 69
7 70
8 87, 82
9 91
Đuôi
0 70, 40, 10, 20
1 21, 51, 21, 11, 91
2 42, 52, 82
3
4
5 15
6 56
7 87
8 38, 28
9 69

Kết quả sổ xố Cà Mau - 20/05/2024

ĐB 287839
Nhất 98835
Nhì 42962
Ba 41083 41556
50105 12029 31771 59520
71713 38272 97902
Năm 2758
Sáu 4249 1301 3927
Bảy 010
Tám 65
Đầu
0 05, 02, 01
1 13, 10
2 29, 20, 27
3 39, 35
4 49
5 56, 58
6 62, 65
7 71, 72
8 83
9
Đuôi
0 20, 10
1 71, 01
2 62, 72, 02
3 83, 13
4
5 35, 05, 65
6 56
7 27
8 58
9 39, 29, 49

Kết quả sổ xố Cà Mau - 13/05/2024

ĐB 071363
Nhất 11246
Nhì 41841
Ba 63157 49949
21397 49590 60464 68568
97280 70400 55101
Năm 5865
Sáu 6376 8904 3840
Bảy 677
Tám 30
Đầu
0 00, 01, 04
1
2
3 30
4 46, 41, 49, 40
5 57
6 63, 64, 68, 65
7 76, 77
8 80
9 97, 90
Đuôi
0 90, 80, 00, 40, 30
1 41, 01
2
3 63
4 64, 04
5 65
6 46, 76
7 57, 97, 77
8 68
9 49

Kết quả sổ xố Cà Mau - 06/05/2024

ĐB 838679
Nhất 50180
Nhì 12851
Ba 49917 15689
19239 30216 14779 82161
45631 27940 98990
Năm 0275
Sáu 2623 3964 3293
Bảy 461
Tám 94
Đầu
0
1 17, 16
2 23
3 39, 31
4 40
5 51
6 61, 64, 61
7 79, 79, 75
8 80, 89
9 90, 93, 94
Đuôi
0 80, 40, 90
1 51, 61, 31, 61
2
3 23, 93
4 64, 94
5 75
6 16
7 17
8
9 79, 89, 39, 79

Kết quả sổ xố Cà Mau - 29/04/2024

ĐB 209675
Nhất 65016
Nhì 97312
Ba 78938 72139
49487 07515 01091 27813
39473 23958 10179
Năm 8726
Sáu 4383 1943 9872
Bảy 118
Tám 56
Đầu
0
1 16, 12, 15, 13, 18
2 26
3 38, 39
4 43
5 58, 56
6
7 75, 73, 79, 72
8 87, 83
9 91
Đuôi
0
1 91
2 12, 72
3 13, 73, 83, 43
4
5 75, 15
6 16, 26, 56
7 87
8 38, 58, 18
9 39, 79

Kết quả sổ xố Cà Mau - 22/04/2024

ĐB 641398
Nhất 23148
Nhì 59902
Ba 28904 94086
20506 61176 84385 09436
74627 73360 61470
Năm 5316
Sáu 1673 1004 2060
Bảy 409
Tám 89
Đầu
0 02, 04, 06, 04, 09
1 16
2 27
3 36
4 48
5
6 60, 60
7 76, 70, 73
8 86, 85, 89
9 98
Đuôi
0 60, 70, 60
1
2 02
3 73
4 04, 04
5 85
6 86, 06, 76, 36, 16
7 27
8 98, 48
9 09, 89

Kết quả sổ xố Cà Mau - 15/04/2024

ĐB 806843
Nhất 45450
Nhì 71133
Ba 14948 24529
19556 08176 76180 20030
72217 53465 66468
Năm 7848
Sáu 3158 0387 3139
Bảy 148
Tám 35
Đầu
0
1 17
2 29
3 33, 30, 39, 35
4 43, 48, 48, 48
5 50, 56, 58
6 65, 68
7 76
8 80, 87
9
Đuôi
0 50, 80, 30
1
2
3 43, 33
4
5 65, 35
6 56, 76
7 17, 87
8 48, 68, 48, 58, 48
9 29, 39

Kết quả sổ xố Cà Mau - 08/04/2024

ĐB 037856
Nhất 40772
Nhì 05996
Ba 38391 10114
58555 99009 49396 06649
87007 45314 53297
Năm 5003
Sáu 3869 5295 7772
Bảy 389
Tám 21
Đầu
0 09, 07, 03
1 14, 14
2 21
3
4 49
5 56, 55
6 69
7 72, 72
8 89
9 96, 91, 96, 97, 95
Đuôi
0
1 91, 21
2 72, 72
3 03
4 14, 14
5 55, 95
6 56, 96, 96
7 07, 97
8
9 09, 49, 69, 89

Kết quả sổ xố Cà Mau - 01/04/2024

ĐB 324964
Nhất 31683
Nhì 72392
Ba 51811 60378
81305 38088 52599 78546
21351 07029 06111
Năm 5728
Sáu 2674 0286 3872
Bảy 584
Tám 74
Đầu
0 05
1 11, 11
2 29, 28
3
4 46
5 51
6 64
7 78, 74, 72, 74
8 83, 88, 86, 84
9 92, 99
Đuôi
0
1 11, 51, 11
2 92, 72
3 83
4 64, 74, 84, 74
5 05
6 46, 86
7
8 78, 88, 28
9 99, 29

Kết quả sổ xố Cà Mau - 25/03/2024

ĐB 411785
Nhất 79345
Nhì 14039
Ba 04763 48603
00428 35422 99090 64918
60736 25190 28279
Năm 8635
Sáu 5467 5517 5188
Bảy 178
Tám 82
Đầu
0 03
1 18, 17
2 28, 22
3 39, 36, 35
4 45
5
6 63, 67
7 79, 78
8 85, 88, 82
9 90, 90
Đuôi
0 90, 90
1
2 22, 82
3 63, 03
4
5 85, 45, 35
6 36
7 67, 17
8 28, 18, 88, 78
9 39, 79

Kết quả sổ xố Cà Mau - 18/03/2024

ĐB 093658
Nhất 05026
Nhì 43368
Ba 51340 63768
95175 49494 36942 88976
95473 61440 93237
Năm 4961
Sáu 1108 4733 2692
Bảy 300
Tám 42
Đầu
0 08, 00
1
2 26
3 37, 33
4 40, 42, 40, 42
5 58
6 68, 68, 61
7 75, 76, 73
8
9 94, 92
Đuôi
0 40, 40, 00
1 61
2 42, 92, 42
3 73, 33
4 94
5 75
6 26, 76
7 37
8 58, 68, 68, 08
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 11/03/2024

ĐB 225934
Nhất 37528
Nhì 11625
Ba 46845 53966
57884 13234 13765 76075
40039 53170 55092
Năm 3858
Sáu 9125 5912 4093
Bảy 981
Tám 64
Đầu
0
1 12
2 28, 25, 25
3 34, 34, 39
4 45
5 58
6 66, 65, 64
7 75, 70
8 84, 81
9 92, 93
Đuôi
0 70
1 81
2 92, 12
3 93
4 34, 84, 34, 64
5 25, 45, 65, 75, 25
6 66
7
8 28, 58
9 39

Kết quả sổ xố Cà Mau - 04/03/2024

ĐB 011071
Nhất 25925
Nhì 30714
Ba 11418 75372
32686 50984 08614 87025
21783 68173 12071
Năm 9349
Sáu 6586 7966 0697
Bảy 873
Tám 39
Đầu
0
1 14, 18, 14
2 25, 25
3 39
4 49
5
6 66
7 71, 72, 73, 71, 73
8 86, 84, 83, 86
9 97
Đuôi
0
1 71, 71
2 72
3 83, 73, 73
4 14, 84, 14
5 25, 25
6 86, 86, 66
7 97
8 18
9 49, 39

Kết quả sổ xố Cà Mau - 26/02/2024

ĐB 906186
Nhất 67658
Nhì 87961
Ba 80951 58667
96708 49943 77445 54469
52606 61180 75441
Năm 2788
Sáu 0770 0772 8599
Bảy 188
Tám 11
Đầu
0 08, 06
1 11
2
3
4 43, 45, 41
5 58, 51
6 61, 67, 69
7 70, 72
8 86, 80, 88, 88
9 99
Đuôi
0 80, 70
1 61, 51, 41, 11
2 72
3 43
4
5 45
6 86, 06
7 67
8 58, 08, 88, 88
9 69, 99

Kết quả sổ xố Cà Mau - 19/02/2024

ĐB 627736
Nhất 72292
Nhì 43853
Ba 96611 75655
77172 12411 29861 70105
74333 44086 28897
Năm 4675
Sáu 7407 2905 8650
Bảy 207
Tám 43
Đầu
0 05, 07, 05, 07
1 11, 11
2
3 36, 33
4 43
5 53, 55, 50
6 61
7 72, 75
8 86
9 92, 97
Đuôi
0 50
1 11, 11, 61
2 92, 72
3 53, 33, 43
4
5 55, 05, 75, 05
6 36, 86
7 97, 07, 07
8
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 12/02/2024

ĐB 261568
Nhất 78832
Nhì 63736
Ba 01246 77730
10257 89654 24639 61275
47629 67391 37612
Năm 8016
Sáu 7346 8076 6625
Bảy 988
Tám 37
Đầu
0
1 12, 16
2 29, 25
3 32, 36, 30, 39, 37
4 46, 46
5 57, 54
6 68
7 75, 76
8 88
9 91
Đuôi
0 30
1 91
2 32, 12
3
4 54
5 75, 25
6 36, 46, 16, 46, 76
7 57, 37
8 68, 88
9 39, 29

Kết quả sổ xố Cà Mau - 05/02/2024

ĐB 219975
Nhất 36385
Nhì 74561
Ba 85414 82658
94881 52333 74642 18358
22961 50363 84556
Năm 4140
Sáu 2085 7413 1287
Bảy 827
Tám 44
Đầu
0
1 14, 13
2 27
3 33
4 42, 40, 44
5 58, 58, 56
6 61, 61, 63
7 75
8 85, 81, 85, 87
9
Đuôi
0 40
1 61, 81, 61
2 42
3 33, 63, 13
4 14, 44
5 75, 85, 85
6 56
7 87, 27
8 58, 58
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 29/01/2024

ĐB 271422
Nhất 80256
Nhì 40539
Ba 10695 19594
03148 35314 39145 47890
82679 51291 12425
Năm 4971
Sáu 6656 8555 8931
Bảy 611
Tám 62
Đầu
0
1 14, 11
2 22, 25
3 39, 31
4 48, 45
5 56, 56, 55
6 62
7 79, 71
8
9 95, 94, 90, 91
Đuôi
0 90
1 91, 71, 31, 11
2 22, 62
3
4 94, 14
5 95, 45, 25, 55
6 56, 56
7
8 48
9 39, 79

Kết quả sổ xố Cà Mau - 22/01/2024

ĐB 063778
Nhất 28717
Nhì 72682
Ba 53125 19015
77434 11541 57258 91177
71408 28577 42439
Năm 9497
Sáu 0585 3598 0106
Bảy 970
Tám 89
Đầu
0 08, 06
1 17, 15
2 25
3 34, 39
4 41
5 58
6
7 78, 77, 77, 70
8 82, 85, 89
9 97, 98
Đuôi
0 70
1 41
2 82
3
4 34
5 25, 15, 85
6 06
7 17, 77, 77, 97
8 78, 58, 08, 98
9 39, 89

Kết quả sổ xố Cà Mau - 15/01/2024

ĐB 492570
Nhất 97100
Nhì 49798
Ba 80650 65410
56440 63523 97696 26096
29883 38897 08440
Năm 4167
Sáu 1082 2478 8182
Bảy 400
Tám 82
Đầu
0 00, 00
1 10
2 23
3
4 40, 40
5 50
6 67
7 70, 78
8 83, 82, 82, 82
9 98, 96, 96, 97
Đuôi
0 70, 00, 50, 10, 40, 40, 00
1
2 82, 82, 82
3 23, 83
4
5
6 96, 96
7 97, 67
8 98, 78
9

Kết quả sổ xố Cà Mau - 08/01/2024

ĐB 657088
Nhất 41588
Nhì 56623
Ba 32666 02889
32439 75681 94300 39404
55557 09501 94132
Năm 0181
Sáu 4034 4226 9012
Bảy 608
Tám 64
Đầu
0 00, 04, 01, 08
1 12
2 23, 26
3 39, 32, 34
4
5 57
6 66, 64
7
8 88, 88, 89, 81, 81
9
Đuôi
0 00
1 81, 01, 81
2 32, 12
3 23
4 04, 34, 64
5
6 66, 26
7 57
8 88, 88, 08
9 89, 39

Kết quả sổ xố Cà Mau - 01/01/2024

ĐB 979537
Nhất 78234
Nhì 51662
Ba 66596 63777
33395 96510 60949 15395
06598 13436 55811
Năm 5665
Sáu 8709 1042 0716
Bảy 096
Tám 84
Đầu
0 09
1 10, 11, 16
2
3 37, 34, 36
4 49, 42
5
6 62, 65
7 77
8 84
9 96, 95, 95, 98, 96
Đuôi
0 10
1 11
2 62, 42
3
4 34, 84
5 95, 95, 65
6 96, 36, 16, 96
7 37, 77
8 98
9 49, 09

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Cà Mau 30 ngày – Kết quả XS Cà Mau 30 ngày 1

Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Cà Mau. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Cà Mau 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày?

Xổ số Cà Mau 30 ngày – Kết quả XS Cà Mau 30 ngày 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày thế nào?

Xổ số Cà Mau 30 ngày – Kết quả XS Cà Mau 30 ngày 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSCM 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSCM 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Cà Mau 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.